Samen werken aan een veilig Noord-Holland

In de regionale eenheid Noord-Holland werken we met 32 gemeenten, het openbaar Ministerie en de politie samen met diverse publieke en private partners aan de veiligheid van onze inwoners. In dit jaarplan leest u aan welke thema's we werken en welke projecten en activiteiten er worden uitgevoerd.

JAARPLAN 2023

Aan deze thema's werken we..

Cyber

De samenleving verandert. De digitale component wordt steeds groter. En dus stijgt Cybercriminaliteit. Lees hier hoe we dit aanpakken.

CTER

Polarisatie, radicalisering en extremisme speelt ook in Noord-Holland. Dat pakken we integraal aan. Offline en online.

Zorg & Veiligheid

We zetten in op het versterken van de ketensamenwerking tussen het zorg- en het veiligheidsdomein. Lees hier hoe we dat doen.

Ondermijning

Criminelen maken voor illegale activiteiten gebruik van legale bedrijven en diensten. Hierdoor raken onder- en bovenwereld vermengd. Dat noemen we ondermijning.

Samen werken aan integrale veiligheid

Het afgelopen decennium hebben de samenwerkende partners in Noord-Holland als één georganiseerde overheid samengewerkt in de strijd tegen georganiseerde ondermijnende criminaliteit. Private partijen leveren hieraan steeds vaker een belangrijke bijdrage.

Onze veiligheidsambitie zal veel van ons vragen in 2023, terwijl vrijwel alle organisaties te kampen hebben met capaciteitsproblemen. Desondanks weet ik ons gesterkt door een regionale samenwerking die zich kenmerkt door het zien van kansen en het denken in mogelijkheden. Door de schouders eronder te zetten en verder te kijken dan de eigen organisatie. Samen blijven wij staan voor een veilig Noord-Holland.

Dank aan een ieder die zich hier elke dag voor inzet.

Jos Wienen, regioburgemeester eenheid Noord-Holland

De regionale eenheid Noord-Holland bestaat uit drie districten (Noord-Holland-Noord, Kennemerland en Zaanstreek-Waterland) en 32 gemeenten. Bekijk de regio op dit kaartje.

Over ons..

In de eenheid Noord-Holland staat bij twee belangrijke samenwerkingsverbanden de veiligheid van onze inwoners centraal: het RIEC Noord-Holland en Noord-Holland Samen Veilig. Hieronder leest u meer over de doelstellingen en partners van deze samenwerkingsverbanden.

Door de verwevenheid van de meeste veiligheidsvraagstukken zijn beide samenwerkingsverbanden de afgelopen jaren steeds meer naar elkaar toegegroeid. Om in de toekomst effectief vorm en inhoud te kunnen geven aan onze gezamenlijke regionale veiligheidsambitie, bouwen we het komende jaar aan één nieuwe werkorganisatie, waar beide samenwerkingsverbanden in opgaan. Deze nieuwe werkorganisatie zal op 1 januari 2024 gerealiseerd zijn.

Ook voor wat betreft ons diensten- en productenaanbod beschouwen we 2023 als een overgangsjaar. Hierin ronden we lopende projectactiviteiten af en starten we met nieuwe trajecten, in lijn met de nieuwe beleidskaders, zoals onder andere beschreven in ons regionale versterkingsplan.

 

image

Investeringen voor 2023

In de begroting leest u hoe de verschillende projecten en activiteiten op de 4 veiligheidsthema's gefinancierd worden...