4 Aanpak van online aangejaagde ordeverstoringen

In het vierde kwartaal van 2022 wordt de Handreiking Online Monitoring van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties verwacht. Er moet immers meer verduidelijking komen over wat gemeenten wel en niet mogen doen aan online monitoring in het kader van de openbare orde en veiligheid. 
Gemeenten hebben op dat gebied behoefte aan duidelijke handelingsperspectieven. Op basis van de Handreiking Online Monitoring stelt NH-SV  een ‘model’ op dat gemeenten helpt om binnen de kaders van de Algemene verordening gegevensbescherming online te monitoren. 
Daarnaast verkent het ministerie van Justitie en Veiligheid welke bevoegdheden aanvullend ingezet kunnen worden om online informatie te verzamelen over en binnen besloten groepen. Uitkomsten van die verkenning worden meegenomen in het maken van samenwerkingsafspraken in de driehoeken.

Doelen en resultaten

Doelen
  • We verbeteren de online informatiepositie van gemeenten. Dat doen we door ze te helpen visie op en beleid voor signalering van online aangejaagde ordeverstoringen makkelijker te verwerken in hun aanpak.
Beoogde resultaten
  • Samenwerkingsafspraken tussen gemeenten, politie en het OM over ieders rol, taken en bevoegdheden in de aanpak van online aangejaagde ordeverstoringen. Deze kunnen vastgesteld worden in de betreffende driehoeksoverleggen.
  • Gemeenten krijgen de juridische actualiteiten rondom online aangejaagde ordeverstoringen. Dat doen we door relevante jurisprudentie te delen, in ieder geval in onze maandelijkse nieuwsbrief.
  • Er komt een model voor een protocol online monitoring door gemeenten.