1.3 Verbinding tussen preventie en repressie

Vanaf 2023 ontvangt het Openbaar Ministerie (OM) Noord-Holland structureel geld om invulling te kunnen geven aan de versterking van de Justitiële functie in wijken. Dit biedt kansen in de eenheid Noord-Holland om een repressieve aanpak als stok achter de deur te gebruiken om de preventieve aanpak te versterken. Hierbij is het OM afhankelijk van de mensen die de politie kan vrijmaken en inzetten.

Doelen en resultaten

Doelen
  • Het verminderen van de aantrekkelijkheid van (drugs)criminaliteit voor jongeren door de afschrikwekkende werking van een repressieve aanpak.
Beoogde resultaten
  • Een gezamenlijke visie van OM, politie en het project Weerbare jeugd op het samenspel tussen preventie en repressie in de eenheid Noord-Holland.
  • De vertaling van deze visie naar een aanpak in de praktijk.