Weerbaarheid & barrières

We willen het misbruik van logistieke infrastructuren tegenhouden en zoveel mogelijk voorkomen, beheersen en ontmoedigen. Er zijn maatregelen voor nodig om in- en doorvoer van drugs en corruptie te voorkomen. Het is belangrijk dat de circa 6.000 ondernemingen in het NZKG aandacht hebben voor ondermijning. Ook de werknemers bij de overheidsdiensten in het gebied lopen risico’s om misbruikt te worden door criminelen.

Doelen en resultaten

Doelen
  • Bewustwording: naar aanleiding van de experimenten stellen we een plan van aanpak op dat we uitvoeren. Een trainingsprogramma is hier onderdeel van.
  • Communicatie rondom weerbaarheid en integriteit: we communiceren onder meer met een website en een campagne over Meld Misdaad Anoniem om de meldingsbereidheid te verhogen.
  • Een branche- of locatiegerichte aanpak op basis van de uitkomsten van het onderzoek uit 2022 (zie deelproject 1). Denk daarbij aan een huidig project gericht op maritieme smokkel in Noord-Holland. Mogelijk ontwikkelen we een aanpak gericht op een cruciale functie, of meerdere functies tegelijk, die mensen vervullen in het gebied.
Beoogde resultaten
  • We leveren een plan van aanpak op om mensen bewuster te maken van ondermijning. Dat plan bevat in ieder geval een trainingsprogramma.
  • We leveren een tactisch-strategisch communicatieplan op.
  • We leveren een gerichte aanpak op voor mogelijk kwetsbare gebieden of specifieke locaties. Dat doen we op basis van het onderzoek uit 2022.