Aanpakken & afpakken

Waar nodig nemen we op basis van de verzamelde informatie ook repressieve maatregelen. Dat kan gaan om een multidisciplinaire controle om te toetsen of gebruikers zich aan de wet- en regelgeving houden of om de inzet van opsporingsdiensten. Criminele activiteiten moeten worden verstoord en gefrustreerd. We moeten criminele verdiensten, meer dan nu het geval is, achterhalen en afpakken. Uitgangspunt hierbij is dat we de aanpak koppelen aan de prioriteiten van het betreffende RIEC en waar mogelijk ook aan het Nationaal Inlichtingen Beeld Ondermijning (NIBO)/Regionaal Inlichtingen Beeld Ondermijning (RIBO).

Doelen en resultaten

Doelen

Met de strategie en doelen die daarbij horen, willen we dekmantels en malafide logistieke dienstverleners eerder identificeren, uit de anonimiteit halen en weren uit de logistieke keten.

  • Bonafide logistiek weerbaarder maken.
  • Malafide logistieke bedrijven aanpakken.
  • Smokkel(netwerken) verstoren
Beoogde resultaten
  • Extra inzet van het Hit And Run Cargo-team (HARC-team), met een focus op in- en doorvoer van drugs en daarmee gepaard gaande corruptie. Om de in- en doorvoer van drugs en corruptie in het NZKG nog effectiever te bestrijden, wordt het bestaande HARC-team uitgebreid met politiemensen uit Amsterdam en de rest van Noord-Holland. Naast het ondernemen van strafrechtelijke acties weet het HARC-team hoe criminelen gebruikmaken van de infrastructuur en logistieke processen van het NZKG.
  • De gemeenten met havens in het NZKG trekken zoveel mogelijk samen op in de aanpak van ondermijning. Zij leren van elkaar, stemmen bestuurlijke maatregelen op elkaar af en treden hetzelfde op. Denk daarbij aan de wijze waarop ze controles uitvoeren.
  • Landelijk verstevigt de FIOD de aanpak van mensen en bedrijven die ondermijning en witwassen mogelijk maken. Dat doen ze onder meer met opsporing. In deze aanpak gaat het om intelligence, opsporingscapaciteit en operationele en infrastructurele ondersteuning. De FIOD werkt multidisciplinair samen, binnen de eigen teams en met derden. In de combinatie van intelligence, opsporing (tactiek en specialistisch) en vervolging, legt de FIOD de nadruk op het doorsnijden van criminele geldstromen.