Criminele geldstromen algemeen

We willen op lokaal en regionaal niveau een samenhangende integrale preventieve én repressieve aanpak van witwassen, gebaseerd op een gedegen integraal intelligencebeeld, waar informatie van verschillende overheidspartners wordt gebundeld waardoor een compleet beeld ontstaat. We zoeken hierin nadrukkelijk de samenwerking met private partijen.

Doelen en resultaten

Doelen
 • Dynamisch inzicht in de aard en omvang van criminele geldstromen in de eenheid Noord-Holland.
 • We brengen gelegenheidsstructuren voor witwassen in kaart.
 • In samenwerking met private partijen ontwikkelen we barrières om witwassen te voorkomen en te stoppen.
 • We zetten in op de doorontwikkeling van het thematisch Informatieplein Financieel (TIF). Het TIF bestaat uit financieel specialisten van verschillende RIEC-partners. Zo ontstaat een integraal intelligencebeeld op geldstromen en kunnen gefundeerde keuzes worden gemaakt in de integrale aanpak.
 • Samen met publieke en private partijen werken we aan bewustwording en een betere kennispositie bij professionals uit de financiële branche maar ook binnen de financiële opsporing, zoals rechercheurs. Om de poortwachtersfunctie van private partijen te versterken, bieden we concrete handelingsperspectieven op maat.
 • De aanpak is duidelijk zichtbaar voor burgers en voelbaar voor criminelen. Misdaad loont niet.
Beoogde resultaten
 • Op in ieder geval twee veiligheidsvraagstukken (thema’s drugsproductie en weerbare jeugd) wordt een integraal intelligencebeeld over mogelijke criminele geldstromen opgeleverd. De gelegenheidsstructuren die de criminele geldstromen faciliteren, worden ook in kaart gebracht.
 • Op basis van het integraal intelligencebeeld worden preventieadviezen (in samenwerking met publieke en private partijen) verstrekt aan publieke en private partijen;
 • De preventieadviezen zijn concreet en vermelden op te werpen barrières. Tevens zal het integraal intelligencebeeld bijdragen aan effectieve interventieadviezen ten behoeve van de thema’s drugsproductie en weerbare jeugd.
 • Er worden meerdere bewustwordingsbijeenkomsten georganiseerd onder publieke en private partijen ten einde versterkte financiële weerbaarheid te creëren.
 • Door versterkte bewustwording bij publieke en private partijen stijgt het aantal signalen van witwassen van partners anders dan de politie naar 25% van het totaal aan signalen.
 • De zichtbare aanpak laat zien dat misdaad niet loont.