FIT - Financial Intelligence Team

Criminelen investeren hun illegaal verkregen vermogen in panden, ondernemingen en luxegoederen. Zo krijgen ze een positie, status en invloed in de bovenwereld. Het afpakken van het crimineel verdiend vermogen is daarmee een onmisbaar instrument in de aanpak van ondermijnende criminaliteit.

Het afpakken van crimineel vermogen vereist doorgaans een langdurig en soms ook ingewikkeld onderzoek. Het Financial Intelligence Team (FIT) specialiseert zich in afpakken na een kort onderzoek. Naar aanleiding van een signaal van ongebruikelijk bezit zoals een dure auto van iemand die een uitkering heeft, verzamelt het FIT bij verschillende samenwerkende overheidsinstellingen informatie om vervolgens direct in te grijpen.

Doelen en resultaten

Doelen

Meer, sneller en slagvaardiger afpakken van crimineel vermogen en hiermee:

 • De onaantastbaarheid van criminelen doorbreken;
 • Criminele bedrijfsprocessen verstoren;
 • Een duidelijke maatschappelijke norm (‘misdaad mag niet lonen’) stellen door snel en zichtbaar overheidsoptreden.

En verder:

 • Een sterker optreden van overheidsorganisaties door meer gezamenlijke acties tegen criminelen te ontwikkelen.
 • Ook binnen de diverse samenwerkende organisaties de mogelijkheden versterken om crimineel vermogen af te pakken.
Beoogde resultaten
 • Het FIT-proces van afpakken en opsporen wordt in 2023 als werkproces beschreven en onderdeel van het dienstenaanbod van het RIEC. Met dit geborgd proces pakken we snel, slagvaardig en rechtvaardig af.
 • Informatie uit signalen wordt verwerkt in het fenomeenbeeld criminele geldstromen.
 • Dat fenomeenbeeld levert een verbeterd zicht op afpakkansen, zodat we de repressieve kant van onze aanpak versterken.
 • Op basis van deze informatie pakken we in 2023 meer crimineel verkregen vermogen af doordat er 10% meer signalen kunnen worden omgezet in een echte casus.
 • Deelnemende samenwerkingspartners hebben meer kennis over en bewustwording van ongebruikelijk bezit.
 • Alle RIEC-partners in de afpakketen, van signalering tot vervolging, uit de eenheid Noord-Holland hebben de interactieve training “Schakel scherp”(https://schakelscherp.nh-sv.nl) gevolgd.
 • De FIT-methodiek, de werkwijze en het werkproces waarlangs het integraal uitvoeringsteam van rechercheurs (Politie, FIOD en in de toekomst mogelijk ook de KMar) en de belastingdienst werken. Dat team is gericht op de daadwerkelijke uitvoering van het afpakken. De werkwijze en werkproces krijgt in 2023 een vaste plek in de bestaande organisaties van de samenwerkingspartners.