(Fenomeen)Onderzoeken op deelgebieden/Onderzoeksprints

Met het versterkingsproject Productielocaties Drugs (2019-2022) hebben we zicht gekregen op de aard en omvang van de productie van synthetische drugs in de eenheid Noord-Holland. Daarmee hebben we kansen in de aanpak ontdekt. We willen meer te weten komen over de problemen die voortkomen uit de andere typen drugs.

Op basis van de informatie bij de Drugshub en in het RIEC-netwerk, doen we kortlopende onderzoeken (sprints) naar fenomenen (vormen van ondermijning of thema’s daarbinnen) en onderdelen van de verschillende crimescripts (blauwdrukken van hoe een specifiek vorm van ondermijnende criminaliteit werkt). Het Interventieoverleg van het RIEC, waar wordt besloten over te ondernemen acties tegen ondermijning, kiest de onderwerpen voor de onderzoeken, mede op advies van de Drugshub.

Doelen en resultaten

Doelen

Meer inzicht krijgen door onderzoeken naar onderwerpen die in onze eenheid een prioriteit zijn:

 • Voldoende zicht op de (rol van) facilitators die bij de verschillende onderdelen van criminele bedrijfsprocessen in onze eenheid betrokken zijn, zoals bij:
 • Het verwerven van panden die worden gebruikt voor de handel, opslag en productie van drugs;
 • het leveren van grondstoffen en benodigdheden voor het inrichten van een productielocatie;
 • de productie en het transport van drugs;
 • de geldstromen die met de drie voorgaande punten te maken hebben.

Transport en logistiek

 • We weten wat de kwetsbare/faciliterende branches zijn.
 • We weten wat de plekken van ‘overdracht van drugs’ zijn.
 • We weten wat de meest gebruikte transportroutes zijn (weg, water, lucht).
 • We begrijpen hoe geldstromen om transport en logistiek te organiseren lopen.

Bemoeilijken productie van drugs:

 • We kennen de risico-indicatoren voor productielocaties en weten hoe criminelen aan die panden komen (kenmerken)
 • We hebben goed zicht op de (rol van) facilitators die bij de verschillende onderdelen van het criminele bedrijfsproces betrokken zijn (subjecten)
 • We begrijpen waar het verdiende geld heen vloeit en pakken deze routes aan (kenmerken en bijzonderheden aanpak).
Beoogde resultaten
 • Minstens 2 deelonderzoeken die ons in staat stellen beter preventief (met barrières voor criminelen) en repressief (aanpak in casussen) te handelen.