Datagestuurd interveniëren (DIIPSy)

Voortzetten van het experiment DIIPSy (Datagestuurd Interveniëren In Potentiële Syndru-locaties)  in 2023. We proberen dit deelproject vanaf 2024 te verbreden naar andere vormen van ondermijning en veiligheidsproblemen.

Door gebruik te maken van risico-indicatoren kunnen we slimme selecties maken uit grote hoeveelheden data. Zo kunnen we onze gezamenlijke, multidisciplinaire capaciteit voor controles (meer) effectief inzetten.

Doelen en resultaten

Doelen
  • Gemeenten en partners hebben, op basis van gestapelde data, zicht op kwetsbare gebieden en adressen.
  • Betere informatie maakt gerichte acties en toezicht uitvoerbaar. Het toezicht is bedoeld om criminaliteit te voorkomen en om aan te pakken en te bestraffen. Schaarse capaciteit wordt gericht ingezet. 
Beoogde resultaten
  • Een voorlopige versie van een instrument om data te combineren. Er is software in ontwikkeling die al deels functioneel is en waarmee, op termijn, data gecombineerd kunnen worden.
  • Een door de privacyfunctionarissen van de samenwerkende partijen goedgekeurde vorm van gegevensuitwisseling.
  • Minimaal 2 experimenten in specifieke gebieden van verschillende gemeenten.