Drugshub

Diverse overheidspartijen werkten in het Integraal Intelligence Project Synthetische Drugs (IIPSy) samen aan de aanpak van drugsproductie en –logistiek. Die samenwerking gaat door en bouwen we uit  onder de werktitel ‘Drugshub’.

Daar komen alle relevante signalen over drugsproductie samen. Deze signalen verbeteren onze informatiepositie en expertise.

Doelen en resultaten

Doelen
 • De coalitie van overheidspartners voor de aanpak van drugsproductie en –logistiek bouwen we uit tot de Drugshub.
 • Komen er signalen van ondermijnende activiteiten binnen, dan zoeken we daar in onze systemen extra informatie bij. Soms kan zo'n signaal daarom een echte casus worden die we behandelen. Zo bouwen we aan onze kennis over drugsproductie en -logistiek. Actuele informatie maakt gerichte acties, zowel preventief als repressief, en met aandacht voor het maatschappelijk effect, mogelijk.
 • De deelnemers aan de Drugshub werken soepel samen. Het project is een broedplaats voor nieuwe aanpakken, en expertisecentrum voor de eenheid en de medewerkers leren door te ‘doen’.
Beoogde resultaten

Een coalitie van partijen (Drugshub) die soepel samenwerken op het gebied van drugs.

 • Aan de verzamelde signalen wordt nieuwe informatie toegevoegd, waarna ze worden ingebracht bij het Thematisch Informatieplein Drugs (TID) van het RIEC. Dat is de plek waar alle partners gezamenlijk de verzamelde informatie bespreken.
 • Soms kan de Drugshub de inhoudelijke leiding in een casus nemen.
 • Daarnaast verzorgt de Drugshub actuele informatiebeelden waarmee kennis over het onderwerp in kaart wordt gebracht.
 • Experimentele aanpakken voor de volgende onderwerpen uit het versterkingsplan:
  • Logistiek
  • Locaties
  • Grondstoffen
  • Geldstromen
 • Beschikbare expertise op het gebied van drugsproductie en -logistiek