Pilot informeel signalen overleg arbeidsuitbuiting/ernstige benadeling eenheid Noord-Holland

Op verzoek van o.a. zorgcoördinatoren is medio 2022 gestart met een laagdrempelig overleg voor professionals van gemeenten in de regio. De NLA en een zorg coördinator zijn ook aangesloten. In dit overleg kunnen signalen of casuïstiek geanonimiseerd worden ingebracht en besproken. Doel is om een goede aanpak en verrijking van signalen te stimuleren en kennis daarover te delen. Op basis van de evaluatie en de positieve beoordeling door de deelnemers, wordt dit overleg in 2023 voortgezet.

Doelen en resultaten

Doelen
  • Op laagdrempelig wijze delen van kennis en ervaring over signalen en casuïstiek arbeidsuitbuiting/ernstige benadeling in de regio Noord Holland.
Beoogde resultaten
  • Bevordering van deskundigheid en samenwerking van de betrokken professionals in de regio Noord Holland en stimuleren van het oppakken en uitzoeken signalen van arbeidsuitbuiting /ernstige benadeling.