Facilitering regionale aanpak van het thema arbeidsuitbuiting/ernstige benadeling in Noord-Holland

In najaar 2022 is met de gemeente Hollands Kroon een pilot gestart om arbeidsuitbuiting/ernstige benadeling tegen te gaan. Ernstige benadeling is de situatie wanneer mensen vies, gevaarlijk of zwaar werk doen waarbij stelselmatig arbeidswet- en regelgeving wordt overtreden. De pilot wordt gestart in nauwe samenwerking met het RIEC Noord-Holland.

We willen meer informatie verzamelen over de aard en omvang van het probleem. Ook kijken we welke risicofactoren de kans op uitbuiting doen toenemen. De pilot moet aanknopingspunten bieden voor een aanpak om deze vorm van criminaliteit te bestrijden en te voorkomen. In 2023 kunnen andere gemeenten in de eenheid gebruik maken van de uitkomsten en geleerde lessen van deze pilot.

Doelen en resultaten

Doelen

Gemeente Hollands Kroon, en later in 2023 andere gemeenten in de regio Noord-Holland, krijgen actief ondersteuning om meer te weten te komen over:

  • aard;
  • omvang;
  • en risicofactoren die te maken hebben met arbeidsuitbuiting

Op basis van de opgedane kennis ontwikkelen we een preventieve aanpak die we breed in de regio beschikbaar stellen.

Beoogde resultaten
  • Gemeenten in de regio Noord-Holland krijgen de aanpak van het experiment dat in Hollands Kroon tegen arbeidsuitbuiting/ernstige benadeling is uitgevoerd.
  • Gemeenten kunnen ondersteuningen krijgen bij het toepassen van geleerde lessen en best practices.