Informatiedeling en -ontsluiting tussen zorg- en veiligheidspartners

De wetgeving op het gebied van informatiedeling en privacy is doorlopend in ontwikkeling. Er komt nog een aantal belangrijke ontwikkelingen aan in wet- en regelgeving, hetgeen van invloed is op het werk in de dagelijkse praktijk van zorg- en veiligheidspartners. Goede informatievoorziening op het gebied van (on)mogelijkheden bij het uitwisselen van persoonsinformatie, maakt het werk van professionals in de praktijk gemakkelijker. Professionals moeten zo goed mogelijk op de hoogte zijn van de veranderingen en invloed op hun werk. 

Doelen en resultaten

Doelen
  • Professionals werkend aan zorg en veiligheid zijn op de hoogte van de (on)mogelijkheden voor het uitwisselen van informatie
  • We betrekken de landelijk experts op het gebied van informatiedeling en privacy
  • We werken samen met de VNG en de regioadviseur om tot een eenduidig aanbod te komen
Beoogde resultaten
  • Voorbereiding op de komst van de Wet aanpak meervoudige problematiek sociaal domein (Wams) die ingaat op 1 januari 2024. Daar maken we een plan van aanpak voor.
  • We organiseren een (of meerdere) webinar(s) of bijeenkomst(en) op een vraagstuk over informatiedeling met behulp/samen met de privacy experts op landelijk niveau (VNG) en in aansluiting op de initiatieven die op districtelijk niveau zijn georganiseerd.