Kennisontwikkeling en deskundigheidsbevordering door van elkaar te leren

In de eenheid (maar ook daarbuiten) gebeuren al veel mooie dingen. Vaak lokaal geïnitieerd in opdracht van een subregio of gemeente en van waarde voor de hele regio. Professionals die werken aan veiligheid en zorg willen graag structureel informatie uitwisselen met mensen uit verschillende disciplines. Zo kunnen ze deze opgedane kennis en ervaringen met elkaar delen.

Doelen en resultaten

Doelen
  • Het faciliteren van een platform (vorm en scope in overleg met de partners) voor kennisdeling en deskundigheidsbevordering
  • Leren van en reflecteren op elkaars ervaringen
  • Inspiratie bij vorming van beleid of aanpak
  • Samenwerking met de VNG en de regioadviseur zorg en veiligheid om landelijke ontwikkelingen in Noord-Holland mee te nemen
Beoogde resultaten
  • In 2023 wordt elke vier maanden minimaal 1 webinar, workshop of netwerkbijeenkomst georganiseerd waar partners elkaar ontmoeten en kennis en ervaringen uitwisselen
  • De nuttige kennis die we opdoen in (landelijke, regionale of lokale) projecten, voortkomend uit bijvoorbeeld (ZonMw-)subsidie(s), delen we structureel met iedereen in ons netwerk
  • Bij alle activiteiten en initiatieven bekijken we welke communicatiekansen er liggen. Daarmee willen we bewustwording en betrokkenheid vergroten bij medewerkers binnen partnerorganisaties. We zetten in elk geval de verzending van de nieuwsbrief zorg en veiligheid voort en kijken goed naar de inhoud om een breder publiek te bereiken en bedienen.
  • We leveren ook een infographic over de bestuurlijke en ambtelijke inrichting van zorg en veiligheid in de drie districten