Lokaal voor elkaar & weerbaar

De samenwerkende lokale partijen hebben een belang bij lokale en actuele informatie. Op basis hiervan nemen de driehoeken van gemeente, politie en Openbaar Ministerie de regie in de lokale multidisciplinaire aanpak van CTER.

Belangrijke randvoorwaarden (‘basis op orde’) voor een lokaal beeld zijn:

  • het opbouwen en onderhouden van netwerken.
  • het binnenkrijgen van de (juiste) signalen en oog hebben voor (online) trends en ontwikkelingen die van invloed zijn in de samenleving.
  • het op orde brengen en houden van het kennisniveau van professionals door middel van continue opleiding.

Waar er behoefte is, ondersteunen we als project CTER in 2023 (met behulp van de 3 gemeentelijk specialisten Radicalisering & Extremisme) bij het organiseren van die randvoorwaarden. In 2023 ligt er een blauwdruk voor een beleid (op basis van het regionale visiedocument ‘Een weerbare democratische rechtsorde’). We investeren bovendien in een (meer) aansprekende communicatiestrategie voor het opleidingsaanbod en de projectactiviteiten. Zowel richting medewerkers als bestuurders.

Doelen en resultaten

Doelen
  • Alle 32 gemeenten hebben een ondersteuningsaanbod gekregen om te voldoen aan de minimale vereisten voor een lokale aanpak van radicalisering en polarisatie.
  • Door transparant(er) communiceren over (projectactiviteiten en de aanpak) CTER ambtenaren en bestuurders optimaal betrokken krijgen en houden
Beoogde resultaten
  1. Analysecapaciteit CTER: analysecapaciteit binnen CTER richt zich op het monitoren, in kaart brengen, betekenis geven en adviseren over trends en ontwikkelingen op het thema CTER. Het gaat daarbij om trends en ontwikkelingen die (mogelijk) impact hebben op onze regio. Door een analist aan dit project te verbinden, verbetert het integrale (lokale en regionale) beeld op het thema en wordt ook gericht advies gegeven aan bepaalde organisaties, overleggen (de projectgroep CTER)  en samenwerkingsverbanden (zorg- en veiligheidshuizen). In elke zorg- en veiligheidsregio is door minimaal 1 gemeente een lokaal beeld CTER opgeleverd met ondersteuning van deze analist.
  2. Versterken advies verbindingsnetwerk: De gemeentelijk specialist Radicalisering & Extremisme adviseert over het opbouwen, onderhouden, herinrichten en uitbreiden van een netwerk voor het thema radicalisering en extremisme, aan de hand van een netwerkanalyse en/of presentaties.
  3. Trainingsaanbod: Project CTER biedt (in company) trainingen aan voor professionals in het lokale netwerk. Trainen is van belang om ambtenaren die nieuw zijn in het netwerk kennis bij te brengen. Maar trainen is ook een doorlopende activiteit. Het trainingsaanbod is divers (basis en verdieping, online en offline, een workshop van 2 uur of trainingen van meerdere dagdelen). Communicatie rondom het trainingsaanbod is belangrijk: meer doelgroepgericht en praktisch communiceren over trainingen, zodat professionals ook zien dat het onderwerp hun dagelijkse praktijk raakt. We bieden minimaal 4 basistrainingen, minimaal 2 verdiepende trainingen en minimaal 6 webinars aan.
  4. Pilot WIJ-school: Met dit experiment willen we leerlingen en scholen weerbaar maken tegen onder andere radicalisering en extremisme. De pilot loopt in 2022 en 2023 op 3 scholen in Zaanstad. We ronden het experiment af en bundelen de ervaringen. Die delen we met alle gemeenten in de regio. WIJ-school brengt zorgwekkende signalen in kaart én adviseert over te ondernemen acties op basis van een bestaand aanbod voor de verschillende betrokkenen in scholen (leerlingen, leraren, bestuur).

 

[1] Denk aan het leveren van een bijdrage in het opstellen van een veiligheidsbeeld voor de lokale pressure cookers.