Branchegerichte aanpak

In samenspraak met bedrijven mogelijke kwetsbaarheden in de logistieke processen in kaart brengen en barrières opwerpen tegen het misbruik hiervan. 

Doelen en resultaten

Doelen
  • Het opwerpen van effectieve barrières tegen ondermijnende criminaliteit binnen de huidige (en toekomstig) geprioriteerde branches.
Beoogde resultaten
  • Het in kaart brengen van de logistieke processen en kwetsbaarheden daarin van de verschillende branches via een vastgestelde branchemethodiek (globaal: verkenning, werkbezoek en interviews, onderzoek en analyse, aanbevelingen voor op te werpen barrières, bedrijfsbezoeken, publiek-privaat in gesprek over de aanbevelingen).
  • Operationele afstemming en samenwerking in publiek-private werkgroepen.
  • Het opwerpen van zowel publieke als private barrières tegen het misbruiken van de logistieke en facilitaire processen binnen de branche, in samenwerking met de bedrijven uit deze branches.
  • Het uitvoeren van integrale controles en acties.
  • Versteviging van het netwerk en korte lijnen met bedrijven uit de geprioriteerde branches.
  • Het onderzoeken van de logistieke processen tussen de verschillende mainports (bijvoorbeeld raakvlakken tussen de supply chain van sierteelt en de luchthaven).