1.1 Ondersteuning lokale aanpak

Doelen en resultaten

Doelen
  • Het aanbieden van ondersteuning bij de analyse van de problemen.
  • Het aanbieden van ondersteuning bij het opstellen van het plan van aanpak.
  • Het versterken van de lokale coalitie.
Beoogde resultaten
  • Door onze hulp hebben gemeenten beter zicht op de lokale problemen van jeugd.
  • Daar kunnen ze goed op reageren door een samenhangend plan van aanpak. Dat combineert het voorkomen, vroeg signaleren en bestraffen van criminaliteit.