Veilig buitengebied en veilige bedrijventerreinen

Dit deelproject is gericht op het weerbaar maken van burgers en ondernemers in het buitengebied. Daarmee bedoelen wij dat burgers foute situaties herkennen, dat ze in staat zijn om nee te zeggen tegen criminelen en weten waar ze misstanden kunnen melden. Zo voorkomen we dat criminelen schuren, loodsen en bedrijfsgebouwen kunnen gebruiken om drugs te produceren.

In 2023 ligt de focus op het voortzetten van programma Veilig Buitengebied en op termijn verbreden naar andere branches en gebieden. Denk hierbij aan bedrijventerreinen, havens en de transportsector.

Doelen en resultaten

Doelen
 • Weerbaar maken van gebieden, branches, ondernemers en burgers waar het gaat om drugsproductie en -logistiek.
Beoogde resultaten
 • Enquêtes kennis van drugsproductie en meldingsbereidheid bij inwoners
 • Voorlichting om de meldingsbereidheid te verhogen (XTC-parfum-acties)
 • Voorlichtingsbijeenkomsten voor bewoners / ondernemers / gebruikers van gebieden (voorlichting aan ondernemers door PVO NH)
 • Training (private partijen worden getraind door PVO NH)
  • RIEC-professionals (zoals politie, gemeente, omgevingsdienst etc)
  • Havenmeesters (in afstemming met het programma NZKG)
  • parkmanagers en beveiligers
 • Stakeholdersbijeenkomsten
 • Datagestuurde en integrale controles
 • Coaching van agrariërs die, bijv. door schulden, in een kwetsbare situatie terecht zijn gekomen.
 • Bezoeken van facilitators om bewustwording te creëren.
 • Aanbieden toolbox “digitale nachtregister voor havens”