1.2 Veerkracht in de wijk

Daarnaast willen we de (veer)kracht van specifieke wijken vergroten. Dat doen we in 2 gemeenten. Jeugdproblemen staan zelden op zichzelf. Vaak spelen factoren als verloedering, leegstaande winkels, sociale problemen achter de voordeur en onveiligheidsgevoelens een rol. De (veer)kracht van een wijk kan groeien door een brede coalitie te vormen van professionals en bewoners. Zo kunnen we patronen die de problemen in stand houden, doorbreken.

Doelen en resultaten

Doelen
  • Doorbreken van jeugdproblemen in de wijk.
  • Door het bouwen van stevige lokale coalities.
  • En het versterken van de (veer)kracht van de wijk.
Beoogde resultaten
  • In 2 gemeenten hebben we een werkwijze ontwikkeld die de (veer)kracht van de wijk versterkt.
  • De ervaringen in deze gemeenten delen we in de eenheid zodat anderen gemeenten hiervan kunnen leren.