Versterking kennis & intelligence

Om het beperkte aantal professionals goed in te kunnen zetten, is het belangrijk dat we een goede informatiepositie in het gebied hebben. Dan gaat het zowel om kennis over incidenten als over fenomenen (vormen van ondermijning of thema’s daarbinnen).

In dit kader onderzoeken we mogelijk kwetsbare gebieden of specifieke locaties, logistieke processen, sectoren of beroepsgroepen. Ook kijken we naar de daaraan gerelateerde financiële structuren en geldstromen in het NZKG ten aanzien van in- en doorvoer van harddrugs.

Informatie over fenomenen die dit onderzoek oplevert, breiden we vervolgens uit. In het onderzoek is expliciet aandacht voor ervaringen bij andere mainports of sectoren, zoals de Rotterdamse haven, Schiphol, de weerbare sierteeltsector en de Brabantse en Zeeuwse havens.

Doelen en resultaten

Doelen
  • Het onderzoek uit 2022 was gericht op bepaalde gesignaleerde risico’s in bijvoorbeeld branches, gebieden, doelgroepen en cruciale functies . Het doel in 2023 is een vervolgonderzoek op basis van de uitkomsten van de studie uit 2022.
Beoogde resultaten
  • Structurele capaciteit bij de politie vrijmaken om data over het Noordzeekanaalgebied te analyseren.
  • Een beeld van de werkwijzen van criminelen en keuzes om, als RIEC Amsterdam-Amstelland en RIEC Noord-Holland, die modus operandi te verstoren.