2 Investeren in kennis, expertise en netwerk

In de aanpak van jongeren en (drugs)criminaliteit is het van belang dat professionals die met deze doelgroep werken voldoende kennis en handelingsperspectief hebben en elkaar weten te vinden. We organiseren bijeenkomsten om die kennis te vergroten en verbindingen tussen partners te stimuleren. In 2022 ontwikkelden we de film en het interactieve lespakket BUIT over criminele en seksuele uitbuiting. Deze film is gericht op jongeren. We ontwikkelen BUIT verder voor professionals om de kennis en het handelingsperspectief te vergroten rond criminele en seksuele uitbuiting. We brengen BUIT voor professionals in 2023 in de eenheid onder de aandacht.

Doelen en resultaten

Doelen
  • Vergroten van de kennis en het handelingsperspectief onder professionals (onder meer met BUIT voor professionals).
  • Stimuleren van samenwerking tussen partners.
Beoogde resultaten
  • Elke 2 maanden organiseren we een bijeenkomst voor gemeenten waarbij we een good practice delen en actuele ontwikkelingen uitwisselen. Hierdoor kunnen gemeenten ook onderling van elkaar leren.
  • We versturen elke 2 maanden een nieuwsbrief met actuele trends, ontwikkelingen en relevante bijeenkomsten.
  • We maken BUIT voor professionals bekend onder professionals in de regio.
  • We organiseren netwerkmomenten waarbij nieuwe kennis, goede praktijkvoorbeelden en onderlinge samenwerking centraal staan.
  • We voeren gesprekken met jongeren over hun leefwereld en brengen hun inzichten over aan professionals.