3.1 Het slachtoffer spreekt

Sinds 2021 komen slachtoffers van cyberdelicten uit onze gemeenten op de website www.hetslachtofferspreekt.nl aan het woord. Het delen van ervaringen is een goede manier om deze misdaad te voorkomen.

In 2022 zijn 13 verschillende slachtofferverhalen via verscheidene media gepubliceerd. In de zomer hebben twee studenten van de Saxion Hogeschool het project geëvalueerd. Ze keken zowel naar de inhoud van de aanpak als naar het samenwerkingsproces. Gemeentelijke partners willen  in 2023 met het project doorgaan, met extra aandacht voor publiek-private samenwerking en een evenwichtiger betrokkenheid vanuit alle partners.

Doelen en resultaten

Doelen
 • We informeren inwoners van Noord-Holland over cybercrime door ervaringen te delen.
 • We zorgen dat de boodschap inwoners en ondernemers bereikt.
 • We verspreiden de kernboodschappen en de informatie zo breed mogelijk onder de verschillende doelgroepen. We brengen de informatie op een kostenefficiënte en pakkende manier door ervaringen in beeld en woord te delen.
 • In de communicatie gebruiken we specifieke cases uit de eenheid Noord-Holland.
 • De meldings- en aangiftebereidheid van online criminaliteit in de eenheid Noord-Holland neemt toe in 2023. Uit onze regionale Veiligheidsmonitor 2021, die in 2022 beschikbaar kwam, blijkt dat minder dan de helft (46%) van alle slachtoffers zich gemeld heeft bij een instantie. Het aandeel dat ook aangifte deed is een stuk kleiner, namelijk 18%. De meldings- en aangiftebereidheid verschillen per type delict. Bij fraude met betalingsverkeer is het verschil in melden en doen van aangifte het grootst. Ongeveer 75% meldt dit bij een instantie, maar 28% doet ook aangifte. Het zijn vooral de digi-tieners (15-24 jaar) die slachtoffer worden van online criminaliteit (21%). Zij doen het minst vaak melding en aangifte. Dit bleek uit onderzoek in de eenheid naar online criminaliteit, uitgevoerd door I&O Research in opdracht van NH-SV. 
Beoogde resultaten
 • De samenwerking tussen de overheid en private partijen wordt groter. Te denken valt aan telecombedrijven, de bankensector en online handelsplaatsen. De werkgroep PPS (publiek-private samenwerking) doet minimaal 3 voorstellen om inwoners tips te geven over het tegengaan van cybercrime en digitale criminaliteit.
 • Het delen van ervaringen is een goede manier om cybercrime te voorkomen. De soorten cybercrime waar inwoners slachtoffer van (kunnen) worden, varieert. Die diversiteit komt terug in de vertelde verhalen. Daarmee kunnen we beter voorkomen dat mensen slachtoffer worden;
 • In 2023 vertellen professionals in regionale media meer over manieren waarop je voorkomt dat je slachtoffer van cybercriminelen wordt.
 • We gebruiken social media meer om de digi-tieners te bereiken.
 • De website www.hetslachtofferspreekt.nl met unieke lokale slachtofferverhalen uit onze eenheid krijgt een steviger verankering waarbij andere sites verwijzen naar www.hetslachtofferspreekt.nl;
 • De volledige serie slachtofferverhalen wordt in 2023 gebundeld in een boek