3.5 Versterken van de lokale aanpak cybercrime en gedigitaliseerde criminaliteit

Ook in 2023 maakt NH-SV zich er sterk voor dat verschillende overheidsorganisaties cyber en gedigitaliseerde criminaliteit een plek geven in hun lokale veiligheidsbeleid[1]. Positief is dat de politie en het Openbaar Ministerie (OM) in de eenheid Noord-Holland hun aanpak hebben verstevigd.

 

[1] Brief cyberburgemeesters

Doelen en resultaten

Doelen
  • Gemeenten hebben een kwalitatief goed informatiebeeld –cyber. Daarin staan de problemen met cybercriminaliteit en welke soorten strafbare feiten zich voordoen in hun gebied.
Beoogde resultaten
  • Het OM investeert in de aanpak van cybercrime en versterkt de opsporingscapaciteit. Dit maakt het mogelijk om kennis en capaciteit bij het OM op niveau te brengen en de samenwerking verder te ontwikkelen.
  • Het OM heeft de regie bij het operationaliseren van de aanpak Centurion in onze regio. Gemeenten, politie en OM zullen uit het totaal moeten kiezen wat een district opspoort. Gemeenten kunnen bijdragen aan de aanpak door slimme acties.
  • Een regionale bijeenkomst met alle digitale wijkagenten en/of met agenten die zich bezighouden met jeugd. Ook moeten daar adviseurs cyber van de afdelingen Openbare Orde en Veiligheid van de gemeenten aansluiten.