3.2 Weerbaarheid jeugd versterken

Een belangrijke slachtoffergroep is de jongeren in onze regio. Jongeren zijn regelmatig online actief en worden relatief ook vaak slachtoffer van cybercriminaliteit. De afgelopen jaren zijn verschillende projecten onder regie van NH-SV opgestart.  Het online spel HackShield bleek een van de meest aansprekende games. HackShield is een spannend spel over de gevaren op internet. De game leert kinderen (online) skills waarmee ze zich kunnen wapenen tegen cybercriminaliteit.

Maar liefst zeventien Noord-Hollandse gemeenten hebben ervaring opgedaan met deze online game; jongeren uit 17 gemeenten hebben de game gespeeld. Het is ook mogelijk dat verschillende gemeenten gezamenlijk aan de slag gaan met HackShield. NH-SV kan daarbij ondersteunen. Op basis van de ligging van gemeenten worden dan groepen samengesteld. 'Als (minimaal) 8 gemeenten tegelijk beginnen met de game en daarover communiceren naar jongeren, kan dat de belangstelling vergroten. Een grote hoeveelheid deelnemers aan de game levert vervolgens meer ervaringen op en kan helpen om het spel verder te ontwikkelen.'

En verder:
In 2023 zoeken we afstemming/intensiveren we onze relatie met Stichting Halt, die zich richt op het voorkomen en bestraffen van jeugdcriminaliteit, en (eventueel) andere jeugdpartners die aan weerbaarheid bijdragen. Zo krijgt NH-SV zicht op het lesaanbod over cyber- en gedigitaliseerde criminaliteit op scholen. We gaan met Halt onderzoeken of en in hoeverre het aanbod op scholen rondom de aanpak van online criminaliteit voldoende is. Daarnaast onderzoeken we de mogelijkheid tot een samenwerking m.b.t. een video, met als primaire doelgroep ouders & docenten. De korte video zal informatief zijn over de gevaren van cyber- en digitale criminaliteit onder jongeren. De video zal makkelijk deelbaar zijn in app-groepen waarin ouders & docenten zich bevinden. Dit idee is ontstaan n.a.v. de video die in 2022 is gemaakt door Halt in samenwerking met NH-SV (weerbare jeugd). T.b.v. de kosten van de totstandkoming van deze video zullen we een aanvraag doen bij de Citydeal Lokale weerbaarheid Cybercrime.

Hiernaast gaan we in overleg met collega’s van het project Criminele aanwas. We bezien in hoeverre we kunnen samenwerken op specifieke thema’s zoals cryptocurrency.

Doelen en resultaten

Doelen
 • Goede acties zoals HackShield ondersteunen.
 • Gemeenten deze acties laten opnemen in hun gemeentelijke jeugd- en veiligheidsaanpak;
 • Initiator Noord-Holland zal in 2023 aanhaken bij de inmiddels 134 betrokken gemeenten;
 • Inzicht krijgen in het gedeelte dat over cyber gaat in de lesstof die Halt aanbiedt op scholen;
 • Halt het belang tonen van het onderwerp cyber in lesstof;
 • Samenwerking Halt intensiveren;
 • Streven naar de totstandkoming van een makkelijk deelbare video;
 • Desgewenst ondersteuning bieden vanuit NH-SV. We kunnen lesstof aanvullen, andere informatie delen en meedenken;
 • Met Halt naar het effect van de lessen kijken. Vervolgens bespreken met elkaar hoe de lesstof succesvol kan zijn.
Beoogde resultaten
 • In 2023 begint een groep van minimaal 8 Noord-Hollandse gemeenten die gezamenlijk kijken hoe ze jongeren voor HackShield kunnen interesseren.
 • In 2023 vindt minimaal een Hackshieldbattle plaats;
 • We zetten het thema cyber en gedigitaliseerde criminaliteit op de kaart in het voorlichtingsaanbod voor het onderwijs. De gesprekken met Halt en het CCV leveren een voorstel op voor een lesaanbod voor middelbare scholen.