2. Voorbereiding op cyberincidenten- en crises

De 3 veiligheidsregio’s hebben de regie over maatregelen om binnen onze eenheid weerbaarder te worden tegen cyberincidenten en -crises. De digitale afhankelijkheden zijn steeds groter. De gevolgen van cyberaanvallen voor gemeenten en andere overheden zijn groot en kunnen leiden tot de uitval van vitale systemen. De permanente dreiging van zowel andere staten als cybercriminelen is onverminderd hoog.

De 3 veiligheidsregio’s en NH-SV werken aan een digitaal veiliger gebied. De veiligheidsregio’s doen dit vanwege crisisbeheersing, het vertrekpunt van NH-SV is openbare orde en sociale veiligheid. De aanpak wordt effectiever en efficiënter als we met elkaar samenwerken en onze activiteiten en maatregelen op elkaar afstemmen.

Doelen en resultaten

Doelen
  • Beleid en uitvoering stroomlijnen bij de ondersteuning van gemeenten.
  • Slimmer gebruikmaken van elkaars netwerken en kennis en kunde.
  • Een grotere bestuurlijke betrokkenheid bij de aanpak.
Beoogde resultaten
  • NH-SV en veiligheidsregio’s informeren elkaar periodiek over beleid en uitvoering ten aanzien van de preparatie op cyberincidenten. Te starten met een gezamenlijke bijeenkomst in het eerste kwartaal van 2023;
  • NH-SV en de veiligheidsregio’s stemmen de beleidsplannen voor de periode 2024-2027 op elkaar af;
  • Een onderzoek naar de kansen om de samenwerking tussen gemeenten en de veiligheidsregio’s te verstevigen. In 2023 worden met de bestuurlijk ambassadeurs vastgesteld waar de grootste kansen liggen voor contacten met de veiligheidsregio’s en worden minimaal 2 verbetervoorstellen uitgevoerd.