3.3 RE_BOOTCMP

Grofweg zien we, ook in onze regio, twee typen jonge daders. Jongeren met specifieke IT-vaardigheden kunnen die inzetten voor cybercrime. Denk hierbij aan hackers of jongeren die DDOS-aanvallen zelfstandig uit kunnen voeren en ransomware op computers kunnen plaatsen.

Het project re_B00TCMP is primair op deze doelgroep gericht. Het zijn risicojongeren die op de grens van het strafrecht zitten.

Gemeenten die meedoen aan het project werven scholen om een les in te plannen. De politie en een cybersecuritybedrijf geven op verschillende scholen gastlessen. De jongeren maken een zogenoemd assessment, waarbij hun vaardigheden en kans op grensoverschrijdend gedrag worden beoordeeld. Aan het eind krijgen ze een score hiervoor. Wanneer een jongere qua risicoprofiel en ICT-vaardigheden meer dan goed scoort, krijgt hij of zij een persoonlijke uitnodiging voor deelname aan re_B00TCMP. Onder andere cybersecuritybedrijven, politie, Openbaar Ministerie en ethische hackers informeren de jongeren op deze bootcamp over de risico’s, gevaren en mogelijk vervelende effecten van hun online gedrag.

Bij een positieve evaluatie eind 2022 kan re-B00TCMP in 2023 ook plaatsvinden. 

Doelen en resultaten

Doelen
  • Gedragsverandering en handelingsperspectief bieden voor jongeren (12-25 jaar) met de neiging om online de grens op te zoeken. We doen dit door hen te laten zien wat de grenzen zijn, welke positieve kanten hun IT-talent heeft en welke carrièrekansen er liggen. Daarnaast richten we ons op de ouders, verzorgers en docenten van jongeren. We bieden hen hulpmiddelen om hun kinderen hierin te begeleiden waar nodig.
  • Het voorkomen van cybercrime door ons te richten op jongeren met de neiging om online de grens op te zoeken. Hiermee doorbreken we een potentieel crimineel carrièrepad en voorkomen we dat zij hun talenten misbruiken voor het plegen van cybercrime.
Beoogde resultaten
  • Lokale en regionale versterking van cyberpartners door het samenbrengen van gemeenten, politie, cybersecuritybedrijven en Op basis van de evaluatie besluiten we of en in welke vorm wederom een re_B00TCMP te organiseren.