1. Vergroten van de cyberweerbaarheid

Gemeenten willen hun eigen cyberweerbaarheid verstevigen, om hun dienstverlening, bedrijfsvoering en bescherming van gemeentelijke (basis)informatie zeker te stellen. De impact van een mogelijke verstoring is groot en uit onderzoek blijkt dat de kans op zo’n aanval toeneemt. Als zich een (cyber)incident voordoet, is snel en adequaat schakelen tussen functionarissen onderling en met bestuurders essentieel. NH-SV helpt in 2023  om ambtenaren en bestuurders die zich bezighouden met openbare orde en veiligheid enerzijds en informatieveiligheid anderzijds, met elkaar in contact te brengen. Dat doen we door masterclasses en ontmoetingen te organiseren.

Doelen
  • Kennis en informatie samenbrengen door informatieveiligheid en openbare orde en veiligheid samen te brengen.
  • Het netwerk van en binnen gemeenten extra versterken. Ze hebben elkaar nodig bij het digitaal weerbaarder worden tegen dreigingen zoals hacking, ramsomware en sabotage/diefstal van geld door criminelen of hacktivisten.
  • Helpen om op een laagdrempelige en ludieke manier ambtenaren bewuster te maken van de gevaren dat ook door eigen menselijk gedrag wordt veroorzaakt. 
Beoogde resultaten
  • Een masterclass voor Chiefs Information Security Officers (CISO’s) en collega’s van gemeentelijke afdelingen Openbare Orde en Veiligheid over trends, ontwikkelingen en goede voorbeelden in de samenwerking.
  • We bieden, in samenwerking met cybersecuritybedrijven, trainingen en informatie aan. Hiermee kan een gemeentelijke organisatie alerter worden op cybercrime en gedigitaliseerde criminaliteit.